Quan hệ Cổ đông

Sản phẩm & Dịch vụ

 • STJC:Dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt
  Dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt
  Hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá trên toàn lãnh thổ Việt Nam và các tỉnh lân cận thuộc Trung quốc, Lào, Cam-pu-chia. Ngoài văn phòng chính tại Tp. Hồ Chí Minh, đơn vị còn có các văn phòng tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ…  

HỖ TRỢ

 •  (028)3837 7660 VPCTY
 •  ((028)3836 7640 Vé tàu hỏa
 •  (028)3526 4122 VP Vận tải 1
 •  (028)3526 0805 VP Vận tải 2
 •  (028)3526 2793 VP Vận tải 3
 •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
 •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
 •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
 •  (259)3761 320 KS Cà Ná